Du Lịch Quốc Tế Đại Việt gửi đến quý khách hàng chính sách xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP với những nội dung như sau:

1. Loại dữ liệu cá nhân của khách hàng được thu thập

Để phục vụ cho các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được quy định và tùy  thuộc vào tính chất, loại giao dịch, Du Lịch Quốc Tế Đại Việt có thể thu thập các dữ liệu cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo khoản 4 điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP:

 • Dữ liệu cơ bản: Họ tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú, hộ chiếu, số điện thoại, email, căn cước công dân…
 • Dữ liệu thanh toán: thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng… (không bao gồm số thẻ chi tiết, mã số xác thực có giá trị pháp lý tương đương hoặc số CVV)
 • Dữ liệu giao dịch mà khách hàng đã thực hiện với Du Lịch Quốc Tế Đại Việt như: số lượng tour, địa điểm, thời gian thực hiện giao dịch…
 • Dữ liệu được tạo lập hoặc trích xuất từ hệ thống kỹ thuật: thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt, địa chỉ IP, phần mềm…
 • Dữ liệu được trích xuất liên quan tới dữ liệu cookie, quảng cáo, dữ liệu click, lịch sử duyệt web…
 • Các loại dữ liệu khác mà Du Lịch Quốc Tế Đại Việt thu thập sẽ tùy thuộc vào cài đặt bảo mật mà quý khách hàng đã thiết lập với các nhà cung cấp mạng xã hội, trên thiết bị hoặc ứng dụng của bạn.

2. Phương thức thu thập dữ liệu cá nhân

Du Lịch Quốc Tế Đại Việt thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân khách hàng theo các phương thức sau:

 • Thu thập thông qua các giao dịch giữa Du Lịch Quốc Tế Đại Việt với khách hàng.
 • Khi khách hàng tìm kiếm, truy cập, giao dịch, tương tác qua các kênh của Du Lịch Quốc Tế Đại Việt như: Website, Zalo, Facebook…
 • Thu thập dữ liệu từ các cuộc trao đổi, liên lạc với khách hàng như: gặp trực tiếp, qua email, điện thoại…
 • Thu thập dữ liệu thông qua các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Du Lịch Quốc Tế Đại Việt có thể thu thập thông tin: địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt…

3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân khách hàng

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được Du Lịch Quốc Tế Đại Việt xử lý theo chính sách này cho từng mục đích cụ thể:

 • Xác thực và định danh khách hàng để bảo vệ khách hàng khỏi giả mạo, chiếm đoạt tài sản hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
 • Xuất hóa đơn và chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan hoặc lợi ích hợp pháp của Du Lịch Quốc Tế Đại Việt trong hoạt động thu thập và bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng.
 • Liên hệ và cung cấp thông tin sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng trong quá trình đặt tour.
 • Xử lý các yêu cầu, đơn đặt hàng của quý khách hàng.
 • Xác nhận, trao đổi và xử lý các thông tin liên quan tới giao dịch của khách hàng với Du Lịch Quốc Tế Đại Việt.
 • Thực hiện các chương trình quảng cáo, ưu đãi, khuyến mại của Du Lịch Quốc Tế Đại Việt phù hợp với quy định pháp luật, không gây thiệt hại cho khách hàng.

4. Các tổ chức và cá nhân được quyền xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng

Nhằm phục vụ các mục đích được nêu trong “Chính sách xử lý dữ liệu” cũng như những mục đích khác mà khách hàng đã đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật, các tổ chức và cá nhân sau đây sẽ được phép xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng:

 • Du Lịch Quốc Tế Đại Việt bao gồm: người lao động và nhân sự của chúng tôi được phân công, giao nhiệm vụ xử lý dữ liệu cá nhân khách hàng.
 • Các công ty cung cấp dịch vụ liên quan tới hoạt động kinh doanh của Du Lịch Quốc Tế Đại Việt: công ty cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, vận hành Tour, vận hành trang web.
 • Các tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba khác mà Du Lịch Quốc Tế Đại Việt được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật và theo các thỏa thuận hợp pháp với bên thứ ba.

5. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Khách hàng đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của mình sẽ được xử lý bằng bất kỳ phương thức nào theo chính sách hoặc quy định của Du Lịch Quốc Tế Đại Việt. Bao gồm: không giới hạn ở việc thu thập, ghi chép, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, truy xuất, thu hồi, mã hóa, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, sử dụng không gian mạng, phương tiện, thiết bị điện tử hoặc các hình thức khác để chuyển dữ liệu cá nhân trong nước hoặc ra nước ngoài, xóa, hủy và các hành động khác có liên quan.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc của việc xử lý dữ liệu cá nhân

Du Lịch Quốc Tế Đại Việt bắt đầu tiến hành các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân khách hàng từ khi được cung cấp cho tới khi nhận được yêu cầu kết thúc việc xử lý dữ liệu cá nhân bằng văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc khi khách hàng quyết định rút lại sự đồng ý sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hoặc theo chính sách áp dụng tại Du Lịch Quốc Tế Đại Việt.

7. Quyền và nghĩa vụ của quý khách hàng về vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân

 • Khách hàng sẽ có quyền cung cấp, truy cập và chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân. Đồng thời, khách hàng có thể rút lại sự đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
 • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác và đầy đủ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của Du Lịch Quốc Tế Đại Việt để thuận tiện cho quá trình chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.
 • Khách hàng còn có các quyền và những nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Các cam kết khác về xử lý dữ liệu cá nhân

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng, Du Lịch Quốc Tế Đại Việt sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật và bảo mật cần thiết trong phạm vi khả năng để bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng cần hiểu và công nhận rằng không có hệ thống kỹ thuật tiến tiến nào hay biện pháp bảo mật nào là an toàn tuyệt đối. Các giao dịch trực tuyến, không gian mạng và các hình thức xử lý dữ liệu cá nhân luôn tiềm ẩn nguy cơ như rò rỉ, phát tán, lợi dụng hoặc chiếm đoạt dữ liệu. Trong trường hợp này, khách hàng đồng ý rằng Du Lịch Quốc Tế Đại Việt và các bên liên quan không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với khách hàng và các bên liên quan của khách hàng (nếu có).

9. Hiệu lực của chính sách xử lý dữ liệu

Chính sách xử lý dữ liệu này sẽ có hiệu lực kể từ 01/05/2023 và được Du Lịch Quốc Tế Đại Việt công khai tại website chính thức hoặc các kênh giao dịch, liên lạc với khách hàng.

Chính sách này sẽ có thể được cập nhật và sửa đổi theo từng thời kỳ, sau đó thông báo tới quý khách hàng qua website của Du Lịch Quốc Tế Đại Việt.

10. Thông tin liên hệ của Du Lịch Quốc Tế Đại Việt

Mọi câu hỏi và ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại của khách hàng liên quan tới việc xử lý Dữ liệu cá nhân, quý khách vui lòng liên hệ hoặc gửi email tới Du Lịch Quốc Tế Đại Việt theo thông tin dưới đây:

Email: sales@grandviettour.com

Điện thoại: 0243.7474.138

Địa chỉ: Số 08, Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội